Nasz regulamin

Przed dokonaniem rezerwacji prosimy o zapoznaniu się z regulaminem. Dokonanie rezerwacji równoznaczne jest z akceptacją poniższego regulaminu. 

1. Rezerwacji pobytu można dokonać osobiście, telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata 30% kosztów pobytu w formie przedpłaty. Pozostała kwota jest uiszczana gotówką w dniu przyjazdu.

2. Przedpłata jest bezzwrotna, chyba że rezygnacja z rezerwacji nastąpi najpóźniej na 31 dni przez zaplanowanym rozpoczęciem pobytu. W takiej sytuacji zwrotowi podlega 50% wpłaconej kwoty. Przedpłata zwracana jest w całości w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy obiektu.

3. Jeżeli zdecydują się Państwo na przerwanie pobytu w Chacie Rycha wcześniej, nie przysługuje Państwu zwrot zapłaconej kwoty ani obniżenie ceny usługi za niewykorzystany okres.

4. Zwyczajowo pobyt rozpoczyna się od godziny 16:00 w dniu przyjazdu, natomiast kończy o godzinie 11:00 w dniu wyjazdu.  Jeżeli chcecie przyjechać lub wyjechać w innych godzinach, prosimy o wcześniejsze poinformowanie nas. Dostosujemy się w miarę naszych możliwości.

5. W całym domu obowiązuje absolutny zakaz palenia tytoniu (również E-papierosów), świeczek, lampek olejowych etc. Ogień w kominku i ognisko można rozpalić za zgodą gospodarzy. Pierwszy kosz drewna jest w cenie pobytu, każdy następny 30PLN.

6. Ze względu na wymogi ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa, w pokojach nie wolno używać żadnych urządzeń elektrycznych ani gazowych, nie będących wyposażeniem pokoju, z wyjątkiem ładowarek do komputerów lub telefonów. Gaśnice znajdują się na każdym piętrze.

7. Osoby nie będące gośćmi mogą przebywać na terenie Chaty Rycha tylko za wcześniejszą zgodą gospodarzy.

8. Cisza nocna obowiązuje od 22:30 do 6:00 i jest bezwzględna.

9. Opuszczając pokoje, prosimy o wyłączanie światłą, urządzeń elektrycznych i zamknięcie okien.

10. Parking znajduje się na terenie Chaty Rycha, jest bezpłatny i niestrzeżony.

11. Nie przyjmujemy zwierząt

12. Gość Chaty Rycha ponosi odpowiedzialność materialną za wszelakiego rodzaju uszkodzenia, zgubienie lub zniszczenie przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałych z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Gość jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia szkody zaraz po jej nastąpieniu. Opłata za zgubienie kluczy wynosi 80PLN.

13. Osoby dorosłe są odpowiedzialne za dzieci i zwierzęta.

14. Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie mienia gości.

15. W przypadku nie przestrzegania regulaminu gospodarz zastrzega sobie prawo do odmowy dalszego świadczenia usług oraz zerwania umowy w trybie natychmiastowym.

16. Dziękujemy za przestrzeganie wyżej wymienionych zasad. Mamy nadzieję, że będziecie Państwo zadowoleni z pobytu w naszym domu i zapraszamy do ponownego odwiedzenia Chaty Rycha.

                                                   Zofia i Ryszard Pypłacz